โคขุน..อีแวป หนึ่งเดียวในไทย

เลี้ยงในโรงเรือนอีแวป อากาศเย็นช่วยกระตุ้นให้วัว กินอาหารได้มากกว่าปกติ ไขมันแทรกเลยมาก
โคขุน..อีแวป หนึ่งเดียวในไทย


  “เลี้ยงหมูมีไขมันเยอะ ไม่ได้ราคา แต่เลี้ยงโคขุนมีไขมันแทรกในเนื้อเยอะถือเป็น

เนื้อราคาสูงเพราะได้มาตรฐานระดับญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรฐานโลกที่ทำไว้

12 ระดับส่วนมาตรฐานไทยมกอช. 6001-2547 มีแค่5 ระดับ แต่ฟาร์มของผม

ทำได้ถึงระดับ 8 แล้ว เพราะเลี้ยงในโรงเรือนอีแวป อากาศเย็นช่วยกระตุ้นให้วัว

กินอาหารได้มากกว่าปกติ ไขมันแทรกเลยมาก”   วิบูลย์ ไวยสุระสิงห์ เจ้าของสุระสิงห์ฟาร์ม อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เล่าถึงที่มาของ

การเลี้ยงโคขุนในระบบอีแวปแห่งเดียวของประเทศไทยเดิมสร้างโรงเรือนอีแวป

ไว้เลี้ยงไก่เนื้อ แต่มีปัญหากับบริษัทเลยเลิกไป“จะทิ้งโรงเรือนไว้เปล่าๆ ก็เสียดาย

ประกอบกับในพื้นที่มีวัตถุดิบทำอาหารวัวมาก ถ้าเรา เอาวัวมาขุนในระบบอีแวป

ที่มีอากาศเย็นสบาย น่าจะได้เนื้อที่มีคุณภาพเหมือนกับเลี้ยงในเมืองหนาวอย่างญี่ปุ่น

2 ปีแล้วจึงทดลองขุน 80 ตัว นาน 100 วันปรากฏว่าวัวตัวใหญ่ขึ้น น้ำหนัก

มากขึ้นกว่าขุนแบบทั่วไป และเมื่อชำแหละออกมาคุณภาพเนื้อมีไขมันแทรกได้ถึง

ระดับ 8แม้ต้นทุนการเลี้ยงจะทำให้มีค่าไฟเพิ่มขึ้นเดือนละ 4,000 บาท

ต่อการเลี้ยง 80 ตัว เฉลี่ยแล้วตลอดการขุน มีต้นทุนค่าไฟเพิ่มตัวละร้อยกว่าบา

แต่ได้มูลค่าเพิ่มตัวละ 600 บาท ถือว่าคุ้ม เมื่อเปรียบเทียบกับการขุนแบบทั่วไป”   สำหรับอาหารที่ใช้ขุน วิบูลย์ จะใช้อาหารหยาบ ประกอบด้วยหญ้าเนเปียร์ ฟางแห้ง

เปลือกและก้านสับปะรด 20 กก.คลุกเคล้าผสมกับอาหารข้นที่มีโปรตีนไม่น้อยกว่า14%

มื้อละ 3 กก.ต่อตัว วันละ 2 มื้อ ช่วงเวลา 8 โมงเช้ากับ 3 โมงเย็นหากวัวกิน

ไม่หมดจะต้องตักออก เพราะวัวชอบอาหารสด หากทิ้งไว้เน่าเหม็นวัวไม่กิน2 ขั้นตอน รับซื้อวัวมาขุนเลี้ยงแบบทั่วไปให้ขนาดโตเต็มที่ตามศักยภาพของ

แต่ละพันธุ์ซึ่งในฟาร์มมีอยู่2สายพันธุ์...ลูกผสม 3 สายพันธุ์

(ไทยบราห์มัน 50%+ชาร์โรเลส์ 25%+วัวพื้นบ้าน 25%)และ ลูกผสม 4 สายพันธุ์

(วาจิว 50%+ไทยบราห์มัน 25%+ชาร์โรเลส์ 12.5 %+พื้นบ้าน 12.5%)   ขุนในโรงเรือนเปิดได้โตเต็มที่ ถึงจะนำเข้ามาขุนในโรงเรือนอีแวป อย่างน้อย 100 วัน

เพื่อให้ไขมันแทรกเต็มที่สังเกตได้จากเนื้อหน้าอกจะนูนอวบขึ้นเนื้อรอบโคนหางจะโต

โคนหางจะชี้ขึ้นและผิวหนังขนจะสะอาดเป็นมันวาว...แสดงว่ามีไขมันแทรกเต็มที่แล้ว“ที่ผ่านมา 2 ปี ขุนเลี้ยงไป 8 รุ่น ทุกรุ่นเนื้อจะมีไขมันแทรกมากกว่าระดับ 5 แต่คง

ไม่เลี้ยงขุนไปถึงระดับ 12เท่าญี่ปุ่นเพราะคนไทยแค่ระดับ 6-7 ถือว่าเลี่ยนมากแล้ว”

   ขอบคุณบทความดีๆจาก https://www.thairath.co.th/content/959085ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-19

Buffer
Facebook
Google
Twitter
Email