สมัครสมาชิก

คำแนะนำในการกรอกใบสมัครฯ
  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
  2. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกของ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัดเท่านั้น
  3. ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของเรามาก่อน
  4. อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้  


 ผู้แนะนำ webmaster 
 
Buffer
Facebook
Google
Twitter
Email