สมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ


**สำคัญ** ติดต่อ 063-890-8686 ฝ่ายฟาร์มเพื่อขอเอกสารการสมัคร
   

  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
  2. ผู้สมัครต้องการเป็นสมาชิกของ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัดเท่านั้น
  3. ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของเรามาก่อน
  4. อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้
  5. จัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด 17 ม.7 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร.085-7009801
Buffer
Facebook
Google
Twitter
Email