เว็บไซต์กำลังปรับปรุง
ขออภัยในความไม่สะดวก

  VDO แนะนำสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

ข้อกำหนดการสมัครสมาชิก

  ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆในการสมัครสมาชิก
ระเบียบการลงทะเบียนโคขุน

 1. สมาชิกต้องแจ้งลงทะเบียนแม่โคลูกผสมเลือดเมืองร้อนและแม่โคลูกผสมเลือดเมืองหนาวกับสหกรณ์ฯ โดยการถ่ายรูปประพรรณโค พร้อมกับหมายเลขประจำตัวโคที่ชัดเจน ส่งให้กับสหกรณ์ฯเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน
ระเบียบการลงทะเบียนโคขุน

 1. สมาชิกต้องแจ้งลงทะเบียนแม่โคลูกผสมเลือดเมืองร้อนและแม่โคลูกผสมเลือดเมืองหนาวกับสหกรณ์ฯ โดยการถ่ายรูปประพรรณโค พร้อมกับหมายเลขประจำตัวโคที่ชัดเจน ส่งให้กับสหกรณ์ฯเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน
บทความสาระความรู้


Modern Design

We Create Modern And Clean Theme For Your Business Company.Powerfull Theme 

We Create Modern And Powerful Theme With Lots Animation And FeaturesClean Code

We Create Modern And Powerful Html5 And CSS3 Code Easy For Read And Customize.

Buffer
Facebook
Google
Twitter
Email