Beef Marbling Standard (ระดับไขมันแทรกกล้ามเนื้อ)

Marbling (มาบลิง) คืออะไร

ไขมันสีขาวแทรกอยู่ในมัดกล้ามเนื้อที่มองเห็นได้ด้วยตาเปลา เป็นเส้นเล็กๆ กระจายตัวอยู่ภายในกล้ามเนื้อ จนมีลักษณะคล้ายกับลายหินอ่อนไขมันที่แทรกอยู่ในมัดกล้ามเนื้อนี้ทำให้เนื้อมีความนุ่มขึ้น ช่วยให้หล่อลื่นในขณะที่เคี้ยวและกลืนเนื้อ และช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำลาย จึงทำให้เกิดความรู้สึกชุ่มน้ำอยู่ในปาก เนื้อที่มีไขมันแทรกอยู่ภายในมัดกล้ามเนื้อทำให้รู้สึกชุ่มน้ำได้ดี เนื้อวัวที่มีเกรดสูงจะมีปริมาณไขมันแทรกกล้ามเนื้อมาก

 มาตรฐานประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
Buffer
Facebook
Google
Twitter
Email